Udržitelná dřevostavba

Dřevostavba je označována za ekologickou stavbu. Vůči životnímu prostředí šetrnou a udržitelnou. Co to však ale znamená být >udržitelnou stavbou<? 

B47C99BD-36FF-40F1-8C76-5EF3F78CFB99

Udržitelná výstavba je součástí (trvale) udržitelného rozvoje, a to konkrétně v oblasti stavebnictví a užívání staveb. Je to taková výstavba, která uvádí v soulad environmentální, sociální a ekonomické aspekty při výstavbě a provozu budov.

Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu (programový dokument OSN z roku 1992) definuje jako udržitelnou budovu tu, která vykazuje následující aspekty:

  • spotřebovává minimální množství energie a vody během svého života
  • využívá efektivně suroviny (materiály šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné materiály)
  • má zajištěnu dlouhou dobu životnosti (kvalitní konstrukční zpracování, adaptabilita konstrukce pro různé druhy provozu)
  • vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění během svého života (trvanlivost, recyklovatelnost)
  • efektivně využívá půdu
  • dobře zapadá do přirozeného životního prostředí
  • je ekonomicky efektivní z hlediska realizace i provozu
  • uspokojuje potřeby uživatele nyní i v budoucnosti (pružnost, adaptabilita, kvalita místa)
  • vytváří zdravé životní prostředí v interiérech

V současné době dostal tento typ výstavby označení jako "zelená", "ekologická", či "šetrná". První dvě označení mají blízko k výstavbě, která respektuje a naplňuje pouze část principů udržitelné výstavby, a to dopady stavby na životní prostředí. 

Stavby se hodnotí podle různých certifikačních schémat, na jejichž základě se určuje soulad s principy udržitelné výstavby. Výše uvedené vlastnosti se tedy různými způsoby hodnotí a certifikují. V České republice se pro certifikaci budov užívá národní schéma SBToolCZ.

Zpět do obchodu