Je KVH výhodnější než klasické řezivo?

Nejdříve si nastíníme situaci – potřebujete namontovat krov, použijete stavební hranoly nebo klasické nevysušené řezivo z pily? Na první pohled jsou vysušené a hoblované dřevěné hranoly dražší materiál než klasické řezivo S10. Je však cena opravdu rozhodujícím faktorem?

Dnes se podíváme na ekonomiku krovů nejen z hlediska ceny vstupního materiálu, ale vezmeme v potaz také další aspekty, které mají vliv na celkovou cenu i kvalitu. Který materiál nakonec vyjde lépe?

Konstrukční prvky si drží svou cenu

Stavebnictví je, co se týče nějakého pokroku velmi konzervativní obor. Proto potrvá ještě řadu let, než se evoluce v podobě KVH hranolů promítne do praxe. Proč tomu tak je? Když si vezmete cenu za kubík běžného nevysušeného řeziva z pily (budeme uvádět ceny bez DPH), tak vás přijde cca na 5500 Kč, zatímco cena KVH hranolu se vyšplhá až k 10 000 Kč/m³. Aktuální cenu KVH hranolů naleznete zde. To je přece propastný rozdíl, to se nemůže nikdy vyplatit! Uvidíme.

Řezivo nebo stavební hranoly?

Celou úvahu, jestli je použití KVH hranolů na krovy výhodné, nebo nevýhodné, si budeme pro jednoduchost ilustrovat na krokvích. Ještě než začneme, připomeneme to, že stavební hranoly mají sražené hrany a jsou délkově nastaveny cinkovým spojem.

Dřevo na sedlovou střechu

Vezmeme si klasický příklad sedlové střechy, která má rozpětí od pozednice k vrcholu 5 m. Pravděpodobně to ještě zvládneme s hambálky, přinejhorším s vrcholovou vaznicí. Střecha bude mít přesah 0,5 m a dlouhá bude 10 m. Jedna krokev bude mít tedy délku cca 7,8 m a statickým výpočtem nám vyjde to, že krokve s průřezem 100/180 mm s roztečí po 850 mm a budeme tedy počítat s dvanácti páry krokví. Podle statiky by vyšel třeba i průřez 80/180 mm po 800 mm, ale ty Vám na pile neuříznou a když, tak se Vám tak zkroutí, že budete velmi litovat.

  • Řezivo z pily

Půjdete tedy na pilu s tím, že potřebujete 24 ks krokví o průřezu 100/180 mm a délce 7,8 m, což dělá celkem, jak si v rychlosti můžete spočítat v kalkulačce: 3,37 m³. Jenže většina pil má stoupání po metru (některé i méně, ale rozhodně ne po deseti centimetrech). Musíte tedy koupit délku 8 m, což dělá 3,46 m³. Navíc je cena 5500 kč/m³ pouze do délek 5 m a větší délky (do 8 m) se pohybují již kolem 6000 Kč/m³.

Pozor: Nezapomeňte, že je nutné krokve impregnovat, což na kubíku naskočí cca o 600 Kč.

Jdete z pily tedy s tím, že máte o trochu více dřeva a za kubík jste zaplatili již 6600 Kč. Navíc bude přesahující konec krokve viditelný, a tak je nutné jej ohoblovat. Řekněme, že ohoblování jednoho konce krokve přijde na 45 Kč. To nám v jejich počtu udělá přibližně 320 Kč/m³ a už jsme tedy cca na 7000 Kč/m³ (zaokrouhlení nám pokryje zanedbání navýšení ceny za kubík, protože jsme museli koupit 3,46 m³ řeziva místo 3,37 m³).

Nyní potřebujeme na krokve umístit rošt, který nám umožní to, abychom měli v konstrukci krovu alespoň 240 mm izolace, abychom vyhověli normě ČSN 730540/2, podle které klasické profily krokví jako 100/160 nebo 100/180 neposkytují dostatečný prostor pro mezikrokevní izolaci. Pro jednoduchost počítejme s tím, že navýšíme z exteriéru výšku krokve o hranol 60/60 mm. Objem těchto hranolů bude 0,67 m³, s impregnací je to tedy 4020 Kč.

Ať v tom nemáme zmatek, tak tuto cenu rozpustíme do původního objemu řeziva 100/180 mm tedy 4020/3,46 = 1161 Kč. Jsme již tedy v součtu materiálu na 8161 Kč/m³. Co navíc musíme započítat, je spojovací materiál a práce, kterou jsme investovali do toho, abychom latě připevnili na krokve. Tuto záležitost bych včetně práce a spojovacího materiálu ocenil alespoň na 2000 Kč, což nám po rozpočítání dělá 578 Kč/m³ a celkově 8740 Kč.

Celkově tedy za krokve (bez dopravy, tesařských spojů, spojovacího materiálu a montáže) z pily zaplatíme celkem: 8740 x 3,46 = 30 240,-

  • Hoblované stavební hranoly

V případě použití KVH bude výpočet značně jednodušší. Materiál není třeba impregnovat, ani přesahy hoblovat. Navíc je jedno, zda bude délka krokve 1 m nebo 13 m, stále platíte stejnou cenu. Statiku je vždy třeba prověřit, ale s velmi vysokou pravděpodobností vyjdou i krokve 60/240 mm se stejnou roztečí.

Máme tu tedy celkem 24 krokví v délce 8 m o průřezu 60/240 mm. Opět si velmi rychle pomocí kalkulačky vypočítáme objem krokví, který činí 2,76 m³. Již není třeba navyšovat výšku krokve žádnou latí. Krokve nás tedy přijdou na: 10 000 x 2,76 = 27 600,-

Řezivo z pily, které se na první pohled zdálo levnější, se v důsledku vyšplhalo na cenu 30 240 Kč, zatímco krokve z KVH hranolů vyšly o necelé tři tisíce levněji.

Stavební hranoly vítězí na plné čáře

V tomto ilustračním příkladu jsme počítali jen krokve, ale s podobnými propočty bychom mohli pokračovat například i s vaznicemi. Ty není nutné je v případě KVH hranolů rozdělovat, protože délka 11 m není problém atd. Pokud máme materiál, který se sice na první pohled dražší, ale je možné ho použít s menší pracností, je to určitě krok kupředu. Je jen potřeba si sednout a zvážit všechny aspekty, a nejen to že nový materiál prostě na začátku stojí víc.


Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/proc-na-krovy-pouzivat-kvh-hranoly

 
Zpět do obchodu