Jak ochránit dřevo i bez impregnace?

Dřevo podléhá vnějším vlivům stejně tak, jako vše ostatní. Podepisuje se na něm zejména vlhkost, díky které do dřeva proniká dřevokazný hmyz, houby a plísně. Dřevokazný hmyz napadá dřevo o vlhkosti vyšší než 15% a dřevokazné houby mají hranici vlhkosti vyšší než 20%. Nyní se vám pokusíme představit pár tipů, jak se vyhnout korozi dřevomateriálu i bez použití impregnace. 58A1932D-6F2D-4D93-BADF-F7B29F16BABF

  1. Udržujte dřevo v suchu - základním principem konstrukční ochrany dřeva je ochrana dřevěných prvků konstrukce před přímým působením vlhkosti v podobě dešťové, vzlínající nebo jiné vody. Pokud řádně uložíte dřevěné dílce a vlhkost ve dřevě nepřesáhne 15 %, můžete v klidu spát, protože vám dřevo vydrží prakticky navždy. 
  2. Upravte si terén kolem objektu - ideálním řešením je, ponechat v těsné blízkosti kolem stavby úzký pás vysypaný štěrkem. Vodní kapky se tak nebudou odrážet od hladkého povrchu jako jsou například dlaždice či betonu. Na zeminu v blízkosti stavby můžete položit netkanou textilii, abyste zabránili růstu plevele. 
  3. Dbejte na dostatečný přesah střechy - jak ochránit dřevo můžete naplánovat už v prvopočátku a to při psaní projektu. Jde o přesahy střech, které chrání obvodové stěny a samostatně stojící nosné sloupky. 
  4. Dřevěnou fasádu montujte ve správném směru - důležité je skládat dřevěné prvky tak, aby neumožňovaly vodě zatéct do jejich spár. Zejména to platí při montáži palubkového materiálu, kde se využívá systému pero-drážka. Při horizontálním kladení dílců musíte dbát na to, aby drážka směřovala k zemi. Pod dřevěným obkladem navíc musí být odvětrávaná mezera, která je nejčastěji od samotné konstrukce oddělena ještě difuzní folií. Tento systém chrání nosnou a izolační část konstrukce proti příležitostně zafouknuté vodě, která může proniknout i správně instalovaným dřevěným obkladem.
  5. Dřevo upevněte dostatečně vysoko nad zem - konstrukční ochrana dřeva proti vzlínající vodě spočívá v oddělení dřevěného materiálu například od základové desky a to pomocí vodu nevodivých materiálů nebo vhodných penetračních nátěrů. Při zakládání sloupků platí stejné pravidlo jako pro obvodové stěny domů –  dřevěný materiál by měl být uložen nejméně 30 cm nad zemí. V případě, že kolem poroste vysoká tráva, je potřeba dřevěné patky uložit výš než 30 cm. Naopak na štěrkovém násypu můžete vzdálenost osazené patky a země i lehce snížit.
  6. Nedopusťte, aby do dřeva pršelo - vodorovné uložení dřevomateriálu je velmi riskantní z důvodu, že napršená voda nateče do vysušených trhlin a dříve, než se natečená voda stihne odpařit, vsákne se do vysušených míst a už je oheň na střeše. Vzniká tak opět vysoké riziko napadení plísněmi, broučky nebo houbami. Jeden tip pro vás: u svislých prvků si můžete pomoct tak, že zkosíte vrchní stranu, tím pádem bude voda krásně stékat dolů z povrchu.
  7. Můžete si pomoct nátěrem - Při zvolení správného ochranného oleje a dodržení těchto zásad pro správné uložení dřevomateriálu, můžete výrazně prodloužit životnost dřeva. 
Zpět do obchodu