Zpracování dřeva - řezivo

58A1932D-6F2D-4D93-BADF-F7B29F16BABF

Celý proces začíná už v lese. Jakmile strom vyroste a hodí se svou tloušťkou pro zpracování, pokácí se a namísto něj lesníci zasadí nové mladé stromky. Proto dřevo můžeme nazývat obnovitelným zdrojem. 

Jakmile dovezou kulatinu na pilu, probíhá její měření a vykracování na výřezy. Výřezy se měří, třídí, skladují a odkorňují. Pak se zpracovávají vybraným typem pořezu. Výběrem se docílí získání nejkvalitnějšího středového řeziva. Nakonec se vyhodnocují vady a řezivo se podle vad zakracuje. Po tomto celém procesu se dřevo třídí a ukládá do hraní s proložkami. Řezivo se suší buď uměle nebo přirozeně a po vysušení se řezivo rozebere a vyhodnocují se jeho vady a zařazuje se do jakostních tříd. 

Řezivo se vyrábí z kulatiny různými způsoby. Nejrychlejším a nejhospodárnějším způsobem úpravy je podélné rovnoběžné rozřezání kulatiny na rámové nebo pásové pile na pilnicích:

  • Pořez na ostro - kulatina projde pouze jednou rámovou pilou. Vzniká neomítané řezivo různých šířek. Tímto způsobem se upravuje kulatina na většině pil a výsledkem je velké množství řeziva s tangenciální kresbou. Řezy směřují napříč letokruhy a na ploše každé takto vyrobené desky se objevují charakteristické sbíhavé útvary.
  • Pořez prizmováním - výřez prochází pilou dvakrát. Během prvního průchodu se vyrobí tzv. prizma (středová část) a na krajích se odřeže několik desek. Prizma se potom otočí o 90° a při druhém průchodu pilou se z prizmy nařeže již omítané boční řezivo.
  • Radiálně řezané řezivo - řezy vedou kolmo k letokruhům, takže svým směrem protínají střed kulatiny. Vzniká velká spotřeba materiálu a je náročnější na čas, protože je třeba pravidelně měnit polohu kmenového výřezu na pilařském stole. Vyrábí se z takového dřeva, aby bylo lehce prodatelné za vyšší cenu.
  • Segmentový pořez - vodorovný řez kulatinou a následný pořez na ostro ve svislém směru. Tímto způsobem se vyrábí desky s větším podílem radiální kresby. Vzniká tak vysoce ceněný materiál za nízké náklady.
Zpět do obchodu